Feeds:
Entradas
Comentarios

Posts Tagged ‘partido nacionalista’

A.- ACUERDO ECONÓMICO Y SOCIAL.

B.- PAZ Y CONVIVENCIA.

C.- FUTURO DEL AUTOGOBIERNO VASCO.

(más…)

Read Full Post »

ETAk plazaratu duen azken komunikatuaren aurrean, Euzko Alderdi Jeltzaleak ez du inolako baloraziorik egiten, EAJ-PNVk ETA erakundea ez duelako eragile politikotzat jotzen; ondorioz, ez ditu bere azterketa politikoak onartzen ezta interpretatzen ere.

Ante el último comunicado de ETA, el Partido Nacionalista Vasco no hace valoración alguna, ya que EAJ-PNV no considera a ETA como un agente político y, por lo tanto, no reconoce ni interpreta sus análisis políticos.

EAJ-PNVk ez du ulertzen, ETAk bere jardun armatuaren amaiera behin eta berriz adierazteko duen beharrizana. Jardunaren behin betiko amaiera, behin betiko amaiera da, eta azalpen gehiagoren beharrik ez dago.

EAJ-PNV no entiende la razón por la que periódicamente ETA necesita reafirmarse en el cese definitivo de su actividad armada. Un cese definitivo, es un cese definitivo y no necesita de más aclaraciones.

EAJ-PNVk espero du, ETAk albait arinen plazaratzea bere behin betiko disoluzioaren berri emateko adierazpena. Bien bitartean, EAJ-PNVk lanean jarraituko du, orain arte egin izan duen moduan, Euskadin behin betiko bakea indartzeko egiten duen lan diskretuaren berri, PNV ez den inori – eta are gutxiago ETA erakundeari- eman behar izan gabe.

EAJ-PNV espera que ETA emita cuanto antes el comunicado de su disolución definitiva. Mientras tanto, el Partido Nacionalista Vasco seguirá trabajando en la consolidación de una paz definitiva en Euskadi, como hasta ahora, sin tener que dar cuenta de su trabajo discreto a nadie más que al PNV y, por tanto, mucho menos a ETA.

Read Full Post »